Hoşgeldin, Ziyaretçi: Oturum Aç Hesap Oluştur

İstihbarat Çeşitleri

16648   killin'em(all)   Sosyal Mühendislik   79   0
  • Derecelendirme: 2/5 - 1 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Konuyu Oyla
Forum Üyeleri
Yer6.ORG Kullanıcısı


Kullanıcı Sayısı: 5218
Yorumları: 75
Konuları: 51
Kayıt Tarihi: 24/06/2020
Rep Puanı: 0
Uzmanlık : Security
Seviyen: White Hat
Lokasyon: Diğer
Cinsiyet: Bay
#1
Haber, gözetleme, rapor, söylenti, fotoğraf ve diğer kaynaklardan elde edilenler dahil, her türlü değerlendirilmemiş bilgilerdir. Haber, gerçek veya asılsız, tam veya noksan, teyit edilmiş veya edilmemiş, ilgili veya ilgisiz, olumlu veya olumsuz olabilir. Haber, kendisinden istihbarat elde edilen hammaddedir.
     İstihbarat; durum muhakemelerinin yapılmasında, hareket tarzlarının, planların, harekâtın geliştirilmesinde ve uygulanmasında yakın veya muhtemel önemi bulunan, yabancı ulusların veya bölgelerin bir ya da birden fazla yönü ile ilgili bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanmasından ve birleştirilmesinden çıkarılan sonuçlardır. İstihbarat, seviyeye göre, üçe ayrılır: Stratejik İstihbarat, Operatif İstihbarat ve Taktik İstihbarat.
     Stratejik İstihbarat: Millî ve uluslararası düzeylerde, idari ve askeri planların şekillendirilmesi için ihtiyaç duyulan istihbarattır. Başkanlık, Bakanlıklar ve Genel Kurmay Başkanlığı seviyesinde yapılır.
     Stratejik istihbarat, millî hedeflere ulaşacak gücün oluşturulması, geliştirilmesi ve kullanılması için gerekli olan bilgilerin elde edilmesini amaçlar.
     Strateji, millî hedeflerin veya bazı durumlarda ittifak veya koalisyon hedeflerinin elde edilmesi ile ilgilidir.
     Stratejik istihbaratın iki temel amacı vardır:
* Bunlardan ilki, diğer ülkelerin sahip olduğumuz ulusal çıkarlarımızı yok etmeye yönelik düşünce ve planları hakkında, önceden uyarmaya, korumaya ve savunmaya yönelik eylemlerde bulunmak.
* İkincisi ise; devletin takip ettiği millî dış siyasetinin tespit edilmesi için gerekli teknik bilgiyi sunacak eylemleri kapsar.
     Stratejik istihbaratın önemi:
* Bulunduğu coğrafi mevkii ile Türkiye, bölgede çıkarları bulunan iç ve dış güçler için cazip bir stratejik hedeftir.
* Bu tehdidi önlemede, karşı koymada ve yok etmede; Stratejik İstihbarat, İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik faaliyetlerinin barış döneminden itibaren büyük önemi vardır ve bu önem giderek artmaktadır.
     Stratejik istihbaratın süreci:
* Stratejik istihbarat, sürekli olarak devam eden bir faaliyettir.
* Bilim ve teknolojide gittikçe artan ve yaygınlaşan gelişmeler, modern muharebe sahasının görünümündeki değişmeler, tehditteki değişiklikler ve öncelikler, Türkiye’nin istihbarat etki ve ilgi alanını daha da genişleterek, önem ve değerini her gücen gün artırmaktadır.
     İstihbaratın muharebe (kuvvet) çarpanı olması:
     Muharebe çarpanları; küçük bir birliğin veya yeni bir askerî doktrinin, bir silah sisteminin, sahip olduğu teknolojik ve moral üstünlüğü sayesinde, karşıtı daha büyük bir birliği ve silah sistemlerini bu üstün teknoloji veya doktrin sayesinde mağlup veya tahrip etmesi anlamına gelir.
     İstihbarat, muharebe (kuvvet) çarpanları içerisinde en önemlilerindendir. Muharebe kuvvet çarpanları, niteliksel (sayılabilir) kuvvetlerimizin yanı sıra, niceliksel (sayılmayan) fakat harbin seyrinde ve kazanılmasında, mevcut kuvvetlerimizin gücünü misli ile artıran faktörlerdir. Bu faktörlerin mevcut kuvvetleri destekliyor olması başarıya ulaşmayı olumlu yönde etkiler.
     Stratejik istihbaratın özellikleri şunlardır:
* İstihbarat; ülkenin anayasal düzeni ve rejimi ile öncelikli menfaatlerini ve vatandaşların huzur ve refahını tehdit eden krizler konusunda karar verici sivil ve askeri liderleri uyarabilme kabiliyetini muhafaza etmelidir.
* Kitle imha silahları benzeri güç ve kaynakları elde etmeye çalışan ülkelerin yarattığı tehditler ve tehlikeler konusunda hükümete ve silahlı kuvvetler yetkililerine önceden bilgi verebilmelidir.
* İstihbarat, terörizm ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi tehlikelere karşı alınacak koruyucu önlemlerde yardımcı olabilmelidir.
* Uluslararası ticarete ve ekonomik güvenliğe katkı sağlayabilmelidir. Uluslararasında ticari potansiyel yaratacak konularda bilgi toplayarak, ekonomik kalkınmayı sağlayacak veri tabanını oluşturabilmelidir.
* Harekât için görevlendirilmiş askeri birliklerin gücünü artırabilecek bir etkinliğe sahip olmalıdır.
* Stratejik istihbarat Bilgi Savaşı’nın ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olmalıdır.
     Stratejik istihbarat prensipleri:
     Devamlılık, Merkeziyetçilik, Zamanlılık, Sistemlilik, Tarafsızlık, Yayım ve Ulaşılabilirlik, Hazırlılık ve Yeterlilik, Gizlilik, Uzmanlık.
     Operatif istihbarat:
     Müşterek veya birleşik bir harekâtın muharebe sahasına ilişkin operasyon planlarının yapılabilmesi ve icrası için ihtiyaç duyulan istihbarat bilgilerini içerir. Kuvvet komutanlıkları, ordu, kolordu ve eşiti birlik seviyesinde yürütülen istihbarat faaliyetlerine operatif istihbarat denir.
     Komutanlığın ve daha üst askeri otoritenin stratejik hedefleri elde etmesini, planlamasını, yönetmesini ve devamını sağlayacak istihbarat bilgileri operatif seviyededir.
     Taktik istihbarat:
     Taktik komutanlıkların, hareket planlarının yapılması ve icrası için ihtiyaç duydukları istihbarat bilgilerini içerir. Tümen ve eşit birlikler ile daha alt birlik seviyesinde yürütülür. Bu istihbarat seviyelerinde birçok istihbarat çeşidi ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bunlar; Temel istihbarat, Cari istihbarat, Hedef istihbaratı, Teknik istihbarat ve Meteoroloji istihbaratıdır.
     Askeri istihbaratın Çeşitleri:
a) Muhabere istihbaratı (taktik/operatif istihbarat):
     Muharebe istihbaratı; düşman imkân ve kabiliyetleri ile duyarlı tarafları, arazi ve hava hakkındaki bilgilerin yorumlanmasından elde edilir. Muharebe istihbaratının hedefi, vazifenin başarılmasını etkileyebilecek olan faktörlere ait şüphelileri alt düzeye indirmektir.
     Muharebe istihbaratı; özellikle düşman ve harekât ortamı ile ilgilenir ve şu yollardan elde edilir: Düşman savaş esirlerini sorgulama, Kara ve hava gözetlemesi, Keşif ve devriye faaliyetleri, Harekât yapılan bölgenin incelenmesi, Muhabere ve elektronik istihbaratı, İstihbarata karşı koyma, Teknik istihbarat, Görüntü yorumlaması ve hedef tespiti.
     Stratejik istihbaratın ilgilendiği birçok sahalarla, muharebe istihbaratı da ilgilenir. Stratejik amaçlarla toplanan haberler ve meydana getirilen istihbarattan, taktik harekâtın sevk ve idaresinde de yararlanılır. Yararlanılan doküman ve bilgiler arasında;
* Harita ve şemalar,
* Plaj, liman, nehir, şehir, kasaba, arazi engebeleri ile ilgili etütler,
* Ulaştırma ve muhabere sistemleri,
* Harekete elverişli yollar dışında hareket,
* İklim ve hidrografi hakkında bilgiler,
* Sosyal, politik, ekonomik etütler,
* Düşman veya düşman olması muhtemel kara, deniz, hava kuvvetleri muharebe kuruluş etütleri yer alır.
     Muharip birlikler tarafından toplanan haberler, stratejik istihbaratın meydana getirilmesine yarar.
     Harp esirlerinin ve istihbaratla ilgili diğer personelin sorguya çekilmesiyle, girilemeyen düşman bölgesinin politik ve ekonomik koşulları hakkında stratejik bilgiler elde edilir.
     İlk defa karşılaşılan bir düşman silahının veya bir başka donatımının teknik ve fiziksel özellikleri, değerli bir muharebe istihbaratı sağlamakla birlikte, sanayi, teknoloji ve imalat merkezlerinin üretim yeteneklerinin saptanması yönünden stratejik istihbaratın meydana getirilmesinde yardımcı olur.
b) Stratejik istihbarat:
     Millî ve uluslararası düzeydeki politikayı ve planları oluşturmak için ihtiyaç duyulan istihbarattır. Millî hedeflere ulaşmak için planların hazırlanmasında yardımcı ve planlamaya esas olur. Ulusların imkân ve kabiliyetlerini, hassas taraflarını ve muhtemel hareket tarzlarını etkileyen faktörler, stratejik istihbaratı meydana getiren ana unsurlar olarak mütalaa edilir. Bu sebepten dolayı stratejik istihbaratın meydana getirilmesinde devletler hakkında geniş çapta ve ayrıntılı bilgiler toplanır. Stratejik istihbaratın incelediği konular şunlardır: Coğrafi istihbarat, Ulaştırma ve muhabere istihbaratı, Sosyal istihbarat, Siyasi istihbarat, Ekonomik istihbarat, Bilimsel ve teknolojik istihbarat, Biyografik istihbarat, Silahlı kuvvetler istihbaratı, Siber istihbarat.
     Stratejik, Operatif ve Taktik istihbarat arasındaki ilişkiler:
     İstihbarat, kullanacak makam ve karar seviyelerine göre üçe ayrılırken bunları birbirinden ayıran kesin çizgileri çizmek mümkün değildir. Farkları ortaya çıkarabilmek için savaşın seviye, amaç ve hedeflerine de bakılması gerekir.
     Askeri, millî hedeflerin ele geçirilerek millî menfaatlerin sağlanmasını amaçlayan istihbarat faaliyetlerinin, seviyelerine göre ayrılmış olması aynı hedeflere yönelmeleri açısından, aralarındaki ilişkileri daha da sıklaştırılarak birbirlerinin içerisine girmelerine de neden olmaktadır.

Kaynak:


Anahtar Kelimeler

İstihbarat Çeşitleri, İstihbarat Çeşitleri indir, İstihbarat Çeşitleri Videosu, İstihbarat Çeşitleri online izle, İstihbarat Çeşitleri Bedava indir, İstihbarat Çeşitleri Yükle, İstihbarat Çeşitleri Hakkında, İstihbarat Çeşitleri nedir, İstihbarat Çeşitleri Free indir, İstihbarat Çeşitleri oyunu, İstihbarat Çeşitleri download


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İstihbarat Çarkı (MIT) killin'em(all) 0 58 25/06/2020, 00:38
Son Yorum: killin'em(all)

Hızlı Menü:

3 Ziyaretçi
sakarya escort sakarya escort serdivan escort ümraniye bayan escort eryaman escort buca escort webmaster forum